Медии за разкриване на информация

Финанс Директ АД разкрива регулярна информация чрез електронната система на медия „X3News“  (www.X3news.com)