Нотариални Такси

*на мястото на € 0.00 въведете стойности, обозначени в диапазона на предходната колона, и автоматично ще се изчислят нотариалните такси за посочената сума.