Лизинг на Недвижими Имоти

Нашите общи
  • условия.

Валута на Сделките:

Лизинговите договори за недвижима собственост се сключват в евро.

Срок на Изплащане:

Максималният срок на лизинга за недвижима собственост е до 120 месеца. Възможно е да се сключи договор и за по-кратък период.

Стойност на Сделките:

Финанс Директ финансира сделки за лизинг на недвижими имоти на стойност по-голяма от 25,000 евро без ДДС.

Размер на Финансиране:

Финансира се до 70 % от пазарната стойност на имота съгласно оценката на Финанс Директ.

Начин на изплащане на лизинга

  • Равни месечни анюитетни вноски;
  • Нестандартни финансови схеми и условия, съобразени с изискванията на клиента;
  • Финансиране на ДДС: Дава възможност да изплатите ДДС разсрочено за определен срок или за целия срок на лизинг, заедно с лизинговите вноски;

Обратен Лизинг

Ползвайки тази услуга, Вие освобождавате оборотни средства за бизнеса си.


Застраховки

Преценката за покритите рискове е на Финанс Директ. Изисква се имуществена застраховка при приемлив за Финанс Директ застраховател.

Прочетете нашите пълни условия за лизингово финансиране.