Финанс Директ АД

Уведомления за финансовото състояние

Уведомления за финансовото състояние

При нужда от допълнителна информация свържете се с нас

2023 г.

Уведомление за финансовото състояние на Дружеството за първото тримесечие на 2023 г Справки по образец_31.03.2023

FINANCE DIRECT KFN 30.06.2023  Деклации отговорни лица  Доклад за дейността 2Q2023 Допълнителна информация по чл.12-1-4  Информация по чл.12_1_1_2Q2023_5 Информация по чл.12_1_1_2Q2023_6 Шестмесечен отчет за финансовото състояние на Дружеството за 2023 година

Уведомление за финансовото състояние на Дружеството за третото тримесечие на 2023 г Справки по образец_30.09.2023

Уведомление за финансовото състояние на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2023 г Справки по образец_31.12.2023