Финанс Директ АД

Финанс Директ

Финанс Директ

Утвърденият път
към успеха

Финанс Директ АД е учредено на 01.11.2010 г. като финансова небанкова институция регистрирана в БНБ под номер BGR00223. Основният предмет на дейност на дружеството е кредитиране, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и с всяка друга дейност, незабранена със закона.

Кои сме ние?

Дружеството предлага кредити срещу обезпечение с финансови инструменти, недвижимо и движимо имущество.

Независимо от кратката си история Финанс Директ АД е успало да се наложи на пазара за лизинговане на автомобили и недвижими имоти като коректен партьор. Имаме лично отношение към всеки един клиент. Винаги успяваме да предложим бързи и адекватни решения във всяка ситуация.

Кои сме ние?

Относно организацията

Стратегия

Стратегията на дружеството е да се развива като подобрява и повишава капацитета на работа, трупайки знания от досегашния си опит, с цел по-добър продукт за клиента.

Лизинг на автомобили

0%

Ипотечни кредити

0%
21_cr

Финанс директ в цифри

Години на пазара
0 +
Изплатени дивиденти
0 +