Финанс Директ АД

Общи събрания

Общи събрания

При нужда от допълнителна информация свържете се с нас

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите

Материали и покана за редовно годишно общо събрание на акционерите 2023

Материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите 2023

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите

Пълномощно за гласуване на Редовно годишно общо събрание 

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите 2022 г.

Доклад на Одитния комитет за 2021 г. Годишен финансов отчет за 2021 г. Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2021година

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 06.07.2020 г 

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 20.05.2019 година 

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите, проведено на 07.06.2018 година

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 11.12.2017г. Предложения по реда на чл. 223а ТЗ за извънредно общо събрание насрочено за 11.12.2017 година Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 11.12.2017 година Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 19.05.2017 година. Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 19.05.2017г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.12.2016г. Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 17.05.2016г. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 08.04.2016г. 

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 22.05.2015г.

Уведомление за провеждане на извънредно общо събрание

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Образец на пълномощно за гласуване на извънредно общо събрание на 24.04.2023

Протокол от редовно годишно Общо събрание на акционерите