Финанс Директ АД

Отчети по чл. 100б от ЗППЦК.

Отчети по чл. 100б от ЗППЦК.

При нужда от допълнителна информация свържете се с нас

2023 г.

Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за първото тримесечие на 2023 година-5  Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за първото тримесечие на 2023 година-6

Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 година-5  Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за второ тримесечие на 2023 година-6

Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за третото тримесечие на 2023 година-5  Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за третото тримесечие на 2023 година-6

Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за четвъртото тримесечие на 2023 година-5   Отчет по чл.100 б от ЗППЦК за четвъртото тримесечие на 2023 година-6